Sunday, December 28, 2008

از سوزان سونتاگ

اینو الان بهش برخوردم:
«نوشتن کار زیبایی است. ساختن چیزی است که بعدها دیگران هم از آن لذت خواهند برد.»
سونتاگ اینو سال هزار و نه‌صد و شصت و یک (بدم میاد اعداد لاتین می‌شه) تو دفتر خاطراتش نوشته.
روحش شاد

No comments:

Followers